Al llibret de festes 2014

Felicitació

AL LLIBRET DE FESTES 2014
Hem cumplit quinze anys
Bea en la seua magistrar interpretació, ens va deixar bocavadats

Beatriu López
La Traviatta -concert de clarinet

Impresionant el domini técnic de Bea i la ductilitat, el geni; música total.